Het bestuur van Commanderij Osiris anno 2023

De geschiedenis van Commanderij Osiris-Gent :
een eigenzinnig verhaal van wijnpassies en wijnkarakters

De turbulente aanloop

Dat Gentenaars koppige mensen zijn en aldus de strop als symbool verdienen, is ook te merken aan hetverhaal van het Gentse degustatief wijnmilieu. Vanaf het begin van de opstart van de vzw Vlaamse Wijngilde, waren er steeds Gentenaars bij betrokken en steeds zijn de Gentenaars er geweest om puntjes op de i te plaatsen. Sinds de oprichting van het georganiseerd wijnproeven in Vlaanderen onder leiding van Raph Eeckhout in 1968, viel het noemenswaardig initiatief al uit elkaar in twee gilden, waarvan de Genste Wijngildeeen voorname rol innam. In 1971 fusioneerden zowel de ‘Wijngildes’ en de ‘Wijnproeversgildes’ opnieuw totéén grote vzw, met de bedoeling een transparant en niet-commercieel project in de steigers te brengen terpromotie van de deskundigheid rond en in de degusatieve wijncultuur in Vlaanderen. Toen in de jaren tachtig detransparantie en de openheid ver te zoeken waren, ontstonden opnieuw problemen, andermaal onder leiding vandiverse Gentenaars. Het feit dat Gentenaar Roland Verbraecken (één van de meest gepassioneerde nationale wijnmeesters van de Vlaamse Wijngilde) waarheden poneerde, heeft geleid tot de zoveelste spanning binnen de Vlaamse Wijngilde. Ook toen de persoonlijke relaties tussen de Genste Wijngilde en hetNationaal Comité vertroebelde, ontplofte de oude band. In de jaren tachtig werd de link tussen de Gentse Wijngilde en de Vlaamse Wijngilde voorgoed opgeblazen en bleef de Gentse Wijngilde autonoom lokaal verder bestaan. Sindsdien had de Vlaamse Wijngilde geen enkel tentakel meer in Gent en omstreken.

1993

Nochtans was er veel behoefte aan wijnbeleving in Gent. De Gentse Wijngilde bleef bestaan maar was eenverouderende gesloten wijnclub geworden. Onder leiding van Guy Masco groeide de Gentse VTB-VAB- Wijnvereniging tot een bloeiend en deskundige vereniging.

Daarnaast leefde de cultuur van de Gentse wijnmetersgilde, onder de auspiciën van de Stad Gent ook verder op. Vele Gentse wijnliefhebbers vonden daarenboven hun gading in commanderijen ver buiten Gent, die wel aangesloten waren bij de Vlaamse Wijngilde. Onder leiding van Ronald De Buck werd er trouwens een noemenswaardig geschiedkundig werk gepubliceerd (gekoppeld aan een indrukwekkende tentoonstelling in deSint-Pietersabdij) onder de titel ‘Van wijn in Gent tot Gent in wording’. Het wijnvirus was altijd sterk aanwezig in het Gents cultureel weefsel. Het was in feite onaanvaardbaar dat er in Gent geen officiële erkende commanderij bestonddie aangesloten was bij de vzw Gentse Wijngilde. Tot dit besef kwamen een groep geëngageerde wijnliefhebbers begin de jaren negentig. Uiteindelijk werd in de zomer van 1993 onder de symboliek van dekerktoren van Ekkergem (de enige kerk in Gent die trouwens tot stand kwam met middelen van wijnaccijnzen) eeneerste denkoefening gedaan om een nieuwe Commanderij te Gent op te starten. Dit initiatief werd genomen doortwee protagonisten van het eerste uur, zijnde Wilfried Lissens (toen wijnmeester in Commanderij Kust) en Erwin Devriendt ( toen lid in Commanderij Land van Rhode). Een vijftiental gemotiveerde Gentenaars legde toen de basis van niet 1, maar van twee nieuwe Gentse Coimmanderijen, aangesloten bij de vzw Vlaamse Wijngilde.

 1. Commanderij Osiris-Gent werd opgericht in 1993 olv Erwin Devriendt (Voorzitter) & Lucien DeGroote (Wijnmeester)
 2. Commanderij Gent werd een jaar later in 1994 opgericht olv Maurits De Witte (Voorzitter) &Wilfried Lissens (Wijnmeester)

Beide commanderijen werken sindsdien in de beste verstandhouding en complementair, maar vanuit een verschillende insteek. Commanderij Osiris-Gent oriënteerde zich vanaf het begin op een educatieve vinologische aanpak en vond zijn basis in de Stedelijke Hotelschool van Gent en kwam maandelijks samen op een woensdagavond. Commanderij Gent oriënteerde zich meer rond de epicurie van het wijnbeleven en kwam maandelijks samen op een zaterdagavond. Beide commanderijen kregen vanaf het begin een enorme boost en overschreden in een mum van tijd de grens van 100 leden. De inschatting van de grote Gentse wijnbehoefte in 1993 was aldus meer dan terecht. Tot op vandaag zijn beide commanderijen de wijnclubs met demeeste aangesloten leden van de vzw Vlaamse Wijngilde.

De start

Commanderij Osiris-Gent werd de 26ste commanderij van de Vlaamse Wijngilde en kreeg haar maatschappelijke zetel in de Stedelijke Hotelschool in de Lange Violettenstraat te Gent. De relatie met de Stedelijke Hotelschoolwas intensief en facilitair. De stichters en trekkers van het eerste uur van Commanderij Osiris-Gent vormden ookmeteen ook het eerste bestuur van 1993:

 • Erwin Devriendt: Voorzitter
 • Mark De Boodt:Ondervoorzitter
 • Lucien De Groote: Wijnmeester
 • Etienne Van Steenberghe: Wijnkroniekeur
 • Marc Aerts: secretaris
 • Paul Vanhoutte: penningmeester
 • Patrick Vanhoubroeck: redactiesecretaris
 • Peter Van De Sype: commissaris

Uit het niets begonnen, was 1993 als eerste werkjaar meteen een succes. 92 betalen leden, behoorlijk veel persaandacht bij de oprichtingsvergadering en een boeiende eigenzinnige eerste degustatiekalender. De leden betaalde 4000 bef voor een degustatieseizoen, meteen de duurste van de Vlaamse Wijngilde. De toon wasgezet.

Terwijl binnen de Vlaamse Wijngilde men niet in staat was om een eigen ledenmagazine te ontwikkelen, pakte Commanderij Osiris-Gent in 1994 uit met de publicatie Vinosiris. Deze eigenzinnige periodiek (aanvankelijk bedoeld voor de leden van Osiris) kreeg later een breder Gentse verspreiding. Dit tijdschrift werd een voorbeeld voor vele andere commanderijen in Vlaanderen.

De kapittelbanketten gingen van 1994 tot 1998 door in het Salon ’t Groenhof te Melle.

In 1995 organiseerde Commanderij Osiris-Gent voor het eerst een bijzondere wijnconcours, dat de naamOsiris-Trofee meedroeg. Dit was de voorloper van het geen nu wordt gepubliceerd als de beste wijnhandelaar. De eerste editie was meteen een schot in de roos en de trofee was een commerciële opsteker voor de ernstige gepassioneerde wijnhandelaar. De persweerslag was enorm. Commanderij Osiris-Gent heeft deze trofee 5 keer georganiseerd (van 1995 tem 1999).

De moeilijke commanderij

Ondertussen had Commanderij Osiris-Gent een heuse reputatie opgebouwd. Zijn grote autonomie enonafhankelijke werking was vaak een doorn in het oog van het toenmalig Nationaal Comité van de Vlaamse Wijngilde. Ook de gesloten en weinig transparante structuur van de toenmalige leiding van de Vlaamse Wijngildebotste tegen de open organisatorische aanpak van Commanderij 0siris-Gent (ook mede gesteund door onze zuster-commanderij Gent). Commanderij Osiris-Gent kreeg niet alleen de reputatie een hoogstaande werking te hebben, waar elke fles wijn werd betaald ( Osiris deed ostentatief niet mee aan de krijg-cultuur van de Vlaamse Wijngilde), maar kreeg ook de naam van een moeilijke commanderij te zijn waarop men geen greep had. Alsof de geschiedenis zich herhaalde.

Ondertussen werd het bestuur van Commanderij in 1996 herschikt en uitgebreid met Luc Lybaert. Tijdens dit jaar verliet Paul Vanhoutte noodgedwongen het bestuur. Het bestuur van 1996:

 • Erwin Devriendt: voorzitter
 • Mark De Boodt: ondervoorzitter
 • Lucien De Groote: wijnmeester
 • Etienne Van Steenberghe: wijnkronikeur
 • Peter Van De Sype: secretaris
 • Marc Aerts: penningmeester
 • Patrick Vanhoubroeck: redactiesecretaris
 • Luc Lybaert: commissaris

In 1997 werd de eerste basis gelegd voor de unieke zorro-reportages voor Vinosiris, toen nog onder dedekmantel ‘de musketiers’ (bestaande uit Luc Lybaert & Erwin Devriendt).

De kapitelbanketten gingen in deze tweede fase van het Osiris-bestaan door in De Lozen Boer te Lochrist(van 1998 tem 2002).

Nadat Commanderij Osiris in 1997 (team: Erwin Devriendt, Peter Van De Sype en Patrick Vanhoubroeck)tweede werd in de Ken Wijn-wedstrijd, behaalde ze met hetzelfde team in 1998 de eerste plaats. In 1999 werden wij andermaal tweede . Drie deelnames, drie prijzen. In 2001 behaalde hetzelfde team de bronzenmedaille in de internationale degustatiewedstrijd in Amsterdam (Grand Prix Saint-Hubert).

De Osiris-musketiers werden in 1999 uitgebreid en gingen dieper graven in hun reportages (Erwin Devriendt,Philippe Jacobs en Henk Hauspy). Deze samenstelling bleef tot stand tem 2002.

In 2000 organiseerde Osiris zijn eerste wijnreis. Als pionier en terwijl er nog niemand er serieus over had, had Osiris toen al een lans gebroken voor de Belgische wijnen. In 2001 verliet Lucien De Groote het bestuur en werd de functie van wijnmeester niet ingevuld. Eind 2001 verliet Commanderij Osiris-Gent ook zijn habitat van de Stedelijke Hotelschool en werd voortaan alle degustaties georganiseerd in het restaurant vanSolidariteit voor het Gezin in de Tijgerstraat te Gent, dat tot op vandaag nog steeds het geval is. Sinds 2000 werd Vinosiris ook in kleur afgedrukt en ook verspreid buiten Gent.

 

10 jaar Osiris in 2003

Het 10 jarig bestaan van Osiris is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Dit werd niet alleen gevierd met een speciale wijnreis in Bordeaux en een heuse wijnshow in de St-Vincent Cultuurkapel te Gent, maar kregen alle leden vanOsiris een wijnspel door het bestuur aangeboden. Na 10 jaar uitstekende werking, was het moment aangebroken om het bestuur te vernieuwen. Het oude bestuur was een echte vriendengroep geworden en voorde dynamiek van een vereniging zou dit verlammend kunnen werken. Daarom werd er radicaal gekozen voor verandering om de eigenzinnigheid van de commanderij te garanderen.

Routine is op dit vlak een dooddoener. Daarenboven werd Erwin Devriendt verkozen als ondervoorzitter van deVlaamse Wijngilde en hoofdredacteur van het nieuw wijntijdschrift Ken Wijn-magazine. Onder impuls van Hugo Van Landeghem moest het Nationaal Comité van de Vlaamse Wijngilde een moderne injectie krijgen en de ervaring van Wilfried Lissens en Erwin Devriendt konden hierbij helpen. Het tienjarig kapittelbanket ging feestelijk door in Qartier Sauvage in het centrum van Gent. Commanderij Osiris-Gent begon zijn derde fase van zijnbestaan.

Bestuur vanaf 2004:

 • Luc Lybaert: voorzitter
 • Erwin Devriendt: wijnmeester (ontslag in 2005)
 • Marc Aerts: ondervoorzitter
 • Bart Van Canegem: penningmeester
 • Peter Troch: secretaris
 • Vic Goedgebeur: PR-verantwoordelijke
 • Thierry Lefevere: ceremoniemeester
 • Carl VandenAbeele: communicatieverantwoordelijke
 • Gladys Van Lommel: commissaris

Dit bestuur heeft het amper twee jaar volgehouden en had een turbulent verloop. De werking van Osiris bleef op degustatief vlak hoogstaand en de eigenzinnige degustatiekalender kreeg nieuwe accenten. Bio en Biodynamie werden toen vooraan op de agenda geplaatst. De musketiers veranderde ook van samenstelling (Luc Lybaert, Philippe Jacobs, Henh Hauspy, Frederic Ghysens en Johny Larea). Vinosiris verdween na 10 jaar bestaan. Het twaalfde kapitelbanket ging opnieuw door in De Lozen Boer in Lochristi.

Het nieuwe elan

In 2006 werd andermaal een nieuw bestuur geïnstalleerd en werd organisatorisch het een en anderherschikt. Het bestuur van 2006:

 • Bart Van Canegem: voorzitter
 • Rudi D’Hauwers: ondervoorzitter
 • Erwin Devriendt: wijnmeester
 • Vic Goedgebeur: secretaris
 • Thierry Lefevere: penningmeester
 • Manu Lindekens: webmaster
 • Gladys Van Lommel: commissaris

Onder leiding van Bart Van Canegem kreeg Commanderij Osiris-Gent zijn derde adem en kwam alles is verhoogde versnelling. De commanderij Osiris-Gent knoopte opnieuw aan bij de oorspronkelijke traditie en vond zijneducatieve elan. Ook werd veel vernieuwd: nieuwe locaties voor het kapittel (van 2007 tem 2008 in het restauranthet NTG-Theater en vanaf 2009 tot 2013 in het Aards Paradijs in Nevele); een nieuw logo voor de commanderij; andere wijnreizen, introductie van nieuwe lessen in het wijnproeven; nieuwe website met een andere manier van rapportage van de degustatieavonden. Er werd veel inspanningen gedaan om aan de leden veel terug te geven: wijnquizboek, Osiris-dropstops, …. Ook werd het initiatief van de ‘mustekiers’ weer nieuwleven ingeblazen en werden ze omgedoopt tot de zorro’s (=Erwin Devriendt, Philippe Jacobs, Henk Hauspy, Frederic Ghyssens, Marc Aerts en Johny Larea). Tot op vandaag doen de zorro’s nog jaarlijks bijzondere reportages ( Marc Aerts werd in 2012 vervangen door Rudi D’Hauwers). Commanderij Osiris-Gent groeide opnieuw uit tot de grootste commanderij van de Vlaamse Wijngilde (en hanteert wachtlijsten).

In 2010 werd het bestuur licht aangepast en verruimd:

Bestuur sinds 2010:

 • Bart Van Canegem: voorzitter
 • Erwin Devriendt:wijnmeester
 • Thierry Lefevere: penningmeester
 • Manu Lindekens: webmaster
 • Peter Van Severen: secretaris
 • Frederik Goosens: PR
 • Gladys Van Lommel: commissaris
 • Ann Viaene:commissaris

Op 6 juni 2014 wordt het 20 jaar bestaan gevierd (in het 21ste seizoen) in het restaurant Horzele in het Ghelamco Arena. Alle leden kregen naar aanleiding van het 20jaar bestaan een speciale fles ‘Cremant de Bourgogne’als geschenk. Op deze avond nemen we afscheid van Gladys Van Lommel als bestuurslid.

Tot 2017 werd de werking van Commanderij Osiris verder uitgebouwd en werd het niveau van de degustatieavonden verder verhoogd met specifieke thematische degustaties. Ook werd de moeilijke en gespannen verhouding met het Nationaal Comité van de Vlaamse Wijngilde bijgelegd en werd het actualiserings-& moderniseringsdebat van de Vlaamse Wijngilde opnieuw aangewakkerd door de voorstellenvan onze commanderij. De kapittelbanketten werden verder georganiseerd in culinaire hoogstaande locaties, metde bedoeling de oefening tussen wijn en gerecht verder uit te diepen. Na het ontslag van Peter Van Severenwerd het bestuur aangepast en verrijkt met twee nieuwe krachten:

Na 25 jaar vinologische werking bestaat het bestuur van Commanderij Osiris-Gent anno 2018 uit:

 • Bart Van Canegem: voorzitter
 • Erwin Devriendt:wijnmeester
 • Thierry Lefevere: penningmeester
 • ManuLindekens: webmaster
 • Hilde Colpaert: secretaris
 • Frederik Goosens: PR
 • Vic Goedgebuer: commissaris
 • Robert Leune:commissaris
 • (Ann Viaene: commissaris)

Het feest van het 25 jaar bestaan van onze commanderij werd georganiseerd in de unieke locatie van Sint-Augustinusklooster in het centrum van Gent, culinair ondesteund door de sterrenchef van het restaurant ’t Vlasbloemeken en feestelijk muzikaal omkadert door Kurt Burgelman in aanwezigheid van 160 feestvierders enwijnliefhebbers.

Ondertussen is Commanderij Osiris-Gent uitgegroeid tot de grootste wijncommanderij van de Vlaamse Wijngilde.De originele probeersels rond wijnbeleven blijft het bestuur triggeren en weten de leden te appreciëren. Zo werdvoor het kapittelbanket een triologie uitgewerkt rond het thema ‘Aarde-Water-Lucht', waarbij de wijnen conceptueel aanleunde bij het thema (voor aarde met wijnen die echt refereren naar een specifiek terroir; georganiseerd onderde grond; voor water met wijnen gemaakt van wijngaarden aan de rand van rivieren of zeeën, georganiseerd op het water; voor lucht met wijnen van wijngaarden die hoger dan 500 m zijn gelegen; georganiseerd op een roof-locatie). De corona heeft echter de swung van deze kapittelbanketten doorbroken, waardoor in 2019 enkel ‘Aarde’ kondoorgaan. ‘Water’ werd op een boot dan toch georganiseerd in 2022 en ‘Lucht’ zal doorgaan in de lente van 2023. Zelfs tijdens de covid-jaren 2020 en 2021 heeft de commanderij inspanningen gedaan om degustaties te organiseren on-line. Dit groot succes heeft geleid tot behoud van leden en nieuwe mogelijkheden op het niveau van educatieve wijnpresentaties. Vaak waren meer dan 160 wijnproevers ingelogd bij onze virtuele degustaties, waarbij wijnboxen konden worden opgehaald. Na herlancering van de klassieke degustatieavonden konden we vanwege sanitaire regels (en vooral vanwege de grootte van de ledengroep) niet meer gebruik maken van de polyvalente restaurantzaal van i-mens (Seniorcity) en moesten we na 21 jaar naar een nieuwe habitat op zoek.

30 jaar

 In post-coronatijd werd ook het bestuur ligt aangepast en kwam Peter Van Severen terug in het bestuur enwerd Dominique Dequeker (een lid van eerste uur) als nieuw bestuurslid opgenomen:

Bestuur vanaf 2022:

 • Bart Van Canegem: voorzitter
 • Erwin Devriendt: wijnmeester
 • Thierry Lefevere: penningmeester
 • ManuLindekens: webmaster
 • Peter Van Severen: secretaris
 • Frederik Goosens: commissaris
 • Dominique Dequeker: commissaris
 • Robert Leune: wijnkeldermeester

Na één jaar ons degustatieseizoen te hebben afgewerkt in de Feestzaal Valckenbulcke (Merendree), gaan we vanaf het seizoen 2022-2023 in onze nieuwe degustatietempel van Vinoscoop (Mariakerke-Gent) ons 30 jarige bestaan inluiden. Het dertig jaar bestaan belooft iets speciaals te worden met heel specifieke degustaties en opnieuw een feestelijke wijnreis.

De naam Osiris

De naam Osiris refereert naar een oude mythologie in de wijngeschiedenis. Osiris is in de loop van de geschiedenis uitgegroeid tot de belangrijkste god van de Egyptische pantheon. Aanvankelijk was hij eennatuurgod. Hij belichaamde de vegetatiegeest die sterft met de oogst om herboren te worden bij de nieuwescheuten. Pas later werd hij doorheen Egypte aanbeden als ‘god van de doden’. Het is vanuit die hoedanigheid dathij zijn positie van oppergod bereikte.

Osiris werd geboren in Thebe, in Boven-Egypte. Bij zijn geboorte verklaarde een luide mysterieuze stem dat de ‘universele heer’ geboren was. Ondanks de vloek die Ra over hem had uitgesproken, herkende deze hemtoch als zijn rechtmatige erfgenaam voor de troon. Osiris was knap, had een donkere huid en was groter dan om heteven welke andere man. Toen Geb, zijn vader, zich in de hemelen terugtrok, werd Osiris koning van Egypte en nam hij Isis, zijn zuster, als zijn levensgezellin en koningin. Zijn eerste opdracht bestond erin zijn half- barbaarse onderdanen het kannibalisme af te leren en zich toe te leggen op landbouw en vruchtenteelt. Hij leerdehen hoe ze graan en druiven moesten telen om te voorzien in hun levensonderhoud. Hij toonde hen tevens hoe ze deze basisproducten konden verwerken in de vorm van brood, bier en….wijn. Als vegetatiegeest vertegenwoordigthij het koren, debomen en de wijnrank. Zoals zoveel goden houdt Osiris van incarnaties. Eén van zijn meest geliefde vermommingen is die van de heilige vogel Bennu: een blauwe reiger. Het werd in de eerste logo van Coimmanderij Osiris verwerkt. Osiris is de vergriekse woordvorm van het Egyptische ‘ousir’. Osiris kan als god vooral vergeleken worden met de Griekse wijngod Dionysys of de Latijnse variant Bachus. Het werd uiteindelijk ook de eigenzinnige naam van de 26ste commanderij bij de Vlaamse Wijngilde.

De wijnreizen van Commanderij Osiris

Op regelmatige tijdstippen verlaat Osiris het degustatielokaal om op een andere manier wijn te beleven buiten de klassieke muren. Steeds gaat dit gepaard met culinaire escapades. Het zijn wijnreizen voorlevensgenieters geworden, eventjes weg van het educatieve.

 • 2000: Wijnreis dwars doorheen België
 • 2001: Wijnreis naar Sancerre & Pouilly Fumé
 • 2002: jubileumreis, naar aanleiding van het 10jaar bestaan, naar Bordeaux
 • 2003: Wijnreis opzoek naar de typiciteit van de Jura
 • 2005: Wijnreis naar Madriran, een reflectie van 12 jaar later
 • 2006: wijnreis naar de Zuidelijke Rhône: de nieuwe Franse wijnparel
 • 2007: Wijnreis naar Faugères, een zoektocht naar zon en zuur in de wijn
 • 2008: Wijnreis naar de Côtes Chalonais: de bevestiging van de betaalbare topbourgognes
 • 2011: Wijnreis naar de Ahr, Mittelrhein en Rheingau: de bevestiging van de beste rieslings en spätburgunders
 • 2014: Jubileumreis, naar aanleiding van het 20jaar bestaan met een feestkapittel in Champagne en een doorreis naar de Saint Joseph: de onderschatte pracht van de Noordelijke Rhône
 • 2023: Jubileumreis naar de Zuidelijke Rhône, naar aanleiding van het 30jaar bestaan van Commanderij-Osiris-Gent

Een greep van de wijnbouwers (domeinen) die naar Commanderij Osiris persoonlijk geweest zijn in de loop van de voorbije 25 jaar:

Luc en Jacques Thienpont, Richard Authier, Château de Fieuzal, Château Angelus, Domaine de Lionne, Christian Moueix, Sankt Urbanshof, Domain Jozef Biffar, Stephane Tissot, Guiseppe & Flavio Traversa, Mas de Daumas Gassac, Domaine Trévallon, Vieux Chateau Certan, Neil Ellis, Avignonesi, Château Phélan Ségur, Domaine Arnoux, Château Mauvanne, Cave Kouroum de Kefraya, Montrose, Chasse-Spleen, Clos Fourtet, Larcis-Ducasse, Pavie- Macquin, Clos Marie, Domaine des Ondines, Patrick Javillier, Faiveley, Léoville-Barton, Meyer-Fonné, Château de Cazeneuve, Bruno Lorenzon, Beyerskloof, Malartic-Lagravière, Elodie Balme, Salcheto, Pascal Delbeck, Bodegas Mauro, Bernard Buys, Serge Férigoule (Sangdes Cailloux), Bruno Delubac, German Munoz (Rias Baixas), Jacques Soumaize, Seresin Estate, Justin Onclin, Denis Bouchacourt, Jérome Bressy (Gourt de Mautens), Jean-Paul Daumen (La Vieille Julienne),Jeanette & Piotr Van der Steen (Bon Baron), Thierry Faravel (La Bouissière), Corina Kruse (La Martinelle), ….

Erwin Devriendt

Geschiedenis 30 Jaar Osiris
PDF – 108,1 KB 36 downloads